סוגי רישיונות


סוגי רישיונות
דרגה A2

סוג רישיון: אופנוע עד 14.6 כח סוס עד 11 קילוואט
גיל מינימלי ללימוד - 16 גיל מינימלי למבחן מעשי - 16
גיל מינימלי למבחן עיוני - 15.5 גיל מינימלי לקבלת רשיון - 16
מס' שיעורים מינימלי - 15
תנאים לקבלת הרישיון
• למי שלא מלאו 17 שנה חייב בהסכמת ההורים
• בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
• חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב-2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• באופנוע בנפח מנוע עד 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6bhp-11kw

מתאים לסוגי רכב: L1
הערות
• למי שלא מלאו 18 שנה אסור להרכיב נוסע נוסף
• בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
• בעל רישיון נהיגה לרכב מדרגה B ומעלה במשך 3 שנים לפחות, ומבקש רישיון נהיגה לדרגה A2, פטור ממבחן עיוני, מחובת מינימום שעורי נהיגה, אולם חייב במבחן שליטה בלבד
• מבקש רישיון נהיגה לדרגה A2 - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני
• הגיל שרשאי להיבחן במבחן מעשידרגה A1


סוג רישיון: אופנוע עד 33 כח סוס עד 25 קילוואט
גיל מינימלי ללימוד - 18 גיל מינימלי למבחן מעשי - 18
גיל מינימלי למבחן עיוני - 17.5 גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18
מס' שיעורים מינימלי - 15, מ- A2 ל- A1 - שמונה
תנאים לקבלת הרישיון
• בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
• חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב-2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• אופנוע שהספק מנועו עד 33bhp-25kw
• באופנוע להגשת עזרה ראשונה (לפי היתר 190)

מתאים לסוגי רכב: L1 + L2
הערות
• בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
• מבקש רישיון נהיגה לדרגה A1 - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאי להיבחן במבחן מעשידרגה A


סוג רישיון: אופנוע מעל 33 כח סוס מעל 25 קילוואט
גיל מינימלי ללימוד - 21 גיל מינימלי למבחן מעשי - 21
גיל מינימלי למבחן עיוני - 21 גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - 8
תנאים לקבלת הרישיון
• וותק של שנה בדרגה A1
• בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
• חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• בכל דרגות האופנוע
• באופנוע להגשת עזרה ראשונה (בהיתר לפי תקנה 190)

מתאים לסוגי רכב: L1 + L2 + L3
הערות
• הגדרת אופנוע בתקנה 1 לתקנות התעבורה כוללת גם תלת אופנוע
• מי שהיה בידו עד יום 12/02/2007 (כולל), רשיון נהיגה מדרגה A1 (ב' לשעבר) והוא מבקש רשיון נהיגה מדרגה A, פטור ממבחן עיוני וזאת עד לסיום תקופת המעבר לתקינה האירופאית בתאריך 15/02/2009דרגה B


סוג רישיון: רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג, מס' מקומות ישיבה עד 8 פרט לנהג, גם כאשר גורר גרור במשקל עד 1500 ק"ג
גיל מינימלי ללימוד - 16.5 גיל מינימלי למבחן מעשי - 17
גיל מינימלי למבחן עיוני- 16.5 גיל מינימלי לקבלת רישיון - 17
מס' שיעורים מינימלי - 28
תנאים לקבלת הרישיון
• בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
• חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.


רשאי לנהוג גם
• ברכב האמור בתקנה 179 למעט טרקטור ומלגזה
• באמבולנס, ברכב כיבוי שריפות, ברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג (בהיתר לפי תקנה 190)
• בטרקטור משא
• במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בהדרכה + מבחן והיתר

מתאים לסוגי רכב: N1 + M1 + O1
הערות
• רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלת נהג חדש וכן חובת נהג מלווה
• מבקש רישיון נהיגה לדרגה B - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאי להיבחן במבחן מעשידרגה C1


סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
גיל מינימלי ללימוד - 17 גיל מינימלי למבחן מעשי - 17.5
גיל מינימלי למבחן עיונ - 17.5 גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18
מס' שיעורים מינימלי - 32, מ- B ל- C1 - 20
תנאים לקבלת הרישיון
• בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
• חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• ברכב חילוץ וגרירה וברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 12,000 ק"ג וכשניתן היתר לפי תקנה 190 ובהתאם לתנאים
• במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 15,000 ק"ג
• במלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה

מתאים לסוגי רכב: N1 + N2 + O1 +O2
הערות
• כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18- יונפק לו רישיון נהיגה מדרגה B, בהגיעו לגיל 18 יקבל את רישיון הנהיגה לדרגה C1

דרגה C

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
גיל מינימלי ללימוד - 18 גיל מינימלי למבחן מעשי - 18.5
גיל מינימלי למבחן עיוני - 18.5 גיל מינימלי לקבלת רשיון - 19
מס' שיעורים מינימלי - 20
תנאים לקבלת הרישיון
• חייב וותק שנה בדרגה C1
• אישור מהמכון הרפואי
• קורס נהגי רכב כבד
• בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
• חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• ברכב מדרגות: C1,B
• במכונה ניידת אופנית

מתאים לסוגי רכב: N1 + N2 + N3 + O1 + O2


דרגה C+E


סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך
גיל מינימלי ללימוד - 18 גיל מינימלי למבחן מעשי - 19.5
גיל מינימלי למבחן עיוני - 19.5 גיל מינימלי לקבלת רישיון - 20
מס' שיעורים מינימלי - 12. לרכב מחובר או מורכב - 8 שיעורים
תנאים לקבלת הרישיון
• חייב וותק שנה בדרגה C
• אישור מהמכון הרפואי
• קורס נהגי רכב כבד
• בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
• חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• ברכב מדרגות: B, C ,C1
• במכונה ניידת אופנית
• בציוד חריג, אם ניתן היתר

מתאים לסוגי רכב: N1 +N2 + N3 + O1 + O2 + O3 + O4דרגה D1סוג רישיון: מונית, רכב סיור ואוטובוס זעיר ציבורי במשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות ישיבה עד 16 נוסעים מלבד הנהג
גיל מינימלי ללימוד - 18 גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי למבחן עיוני - 20 גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - לא נדרש שיעורי מינימום
תנאים לקבלת הרישיון
• למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
• 8 שנות לימוד ומעלה
• אישור מהמכון הרפואי
• שנתיים וותק בדרגה B או C תקנה 15
• חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• ברכב סיור
• באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי
• ברכב מדרגה B

מתאים לסוגי רכב: M1 + M2
הערות
• למונית - לא נדרש שיעורי נהיגה מינימלייםדרגה D


סוג רישיון: אוטובוס
גיל מינימלי ללימוד - 18 גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי למבחן עיוני - 20 גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - 40, מ- C1 ל- D - 30
תנאים לקבלת הרישיון
• למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
• 8 שנות לימוד ומעלה
• שנתיים וותק בדרגה B או C תקנה 15
• חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות ב 2 העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם
• ברכב בדרגות B+D1
• ברכב מדברי ובטיולית במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג
• ברכב סיור

מתאים לסוגי רכב: M1 + M2 + M3